00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si
Select Page

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za šol. leto 2021/22

Spoštovani starši in učenci! 

Od 4. razreda dalje imajo učenci možnost obiskovanja neobveznih izbirnih predmetov-NIP. Na naši šoli ponujamo sledeče NIP: računalništvo, šport, nemščino ter francoščino. NIP se izvajajo od 4. do 6. r. (računalništvo, šport, nemščina) ter francoščina za 7., 8. ter 9. razred

V skladu z zakonom lahko učenec izbere največ dve uri pouka NIP tedensko, lahko pa se za obiskovanje NIP sploh ne odloči.

POTEK POUKA IN OBISKOVANJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

Pouk NIP izvajamo v urniku kot predure ali zadnje ure pouka. Za učence, ki se bodo odločili obiskovati NIP, bo obiskovanje pouka obvezno. Prisotnost učenca pri NIP se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

OCENJEVANJE

NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, kar pomeni, da se  znanje učencev pri NIP ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri NIP.

POSTOPEK IZBIRE IN OBLIKOVANJE SKUPIN

Zaradi izredne situacije letos ni bilo predstavitve učiteljev, ki predmet poučujejo.

.

Starši pa si vsebine lahko pogledate na tej povezavi.

.

.

Svojo izbiro lahko oddate preko eAsistenta za starše.

.

Navodila za prijavo preko e-asistenta za starše

.

Prosimo, da prijave izpolnite do 7. maja 2021

O izbiri bodo učenci in starši pisno obveščeni najkasneje do 31. maja 2021.

Na začetku šolskega leta imajo učenci en teden časa za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom. Da ne bodo obiskovali NIP pa se lahko odločijo samo v primeru, da se skupina glede na normative še vedno lahko izvaja.

 

 

(Skupno 1.245 obiskov, današnjih obiskov 1)