Jump to main content
Select Page

Pomoč, nasveti, razne informacije

Telefon šolske svetovalne službe

Za vsa  vaša vprašanja vezana na svetovalno delo v šoli, druge informacije ter za pomoč in podporo, če jo potrebujete, smo vam iz svetovalne službe dostopni od ponedeljka do petka od 8:00 do 14:00 preko elektronske pošte svetovalnih delavcev in na telefon 030 770 655.

Svetovalna služba na daljavo

Dragi učenci/ke in spoštovani starši, lepo pozdravljeni.

Zopet se  srečujemo  s situacijo, ki od nas zahteva delo in sodelovanje preko medijev. Na šoli smo že v prvem tednu omogočali učencem učenje na daljavo. Od 1. do 3. razreda poteka pouk preko spletne strani šole, od 4. do 9.r. pa preko spletnih učilnic.

V podporo smo vam tudi svetovalne delavke, strokovni sodelavci, ki izvajamo ure dodatne in individualne strokovne pomoči ter smo z vami starši in z učenci že navezali stike. Prejeli ste razna obvestila in gradiva za podporo in pomoč. Opažamo, da večina učencev brez večjih težav opravi svoje naloge, drugim smo pa priskočili s tehnično podporo ali učno pomočjo.

Prav gotovo se vam porajajo razna vprašanja in dileme, mogoče tudi spodbude za naše skupno sodelovanje.

Za vaša vprašanja vezana na svetovalno delo v šoli, druge informacije ter za pomoč in podporo, če jo potrebujete, smo vam dostopne od ponedeljka do petka od 8:00 do 12:00 na telefon 030 770 655. Preko elektronske pošte so naslednji kontakti: za pedagoginjo-psihologinjo Lenčko Prelovšek na , za psihologinjo Marino Makor na , pomočnico ravnateljice/socialno delavko Vanjo Lukežič na ali na telefonsko številko 05 66 21 177/040 798 452/ in pomočnico ravnateljice Dejano Omerza na ali na telefonsko številko 05 66 21 183.

Preko Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Koper, ki deluje tudi v Izoli, vam naša zunanja strokovna sodelavka, psihoterapevtka Nerina Battelli Bonassin nudi pomoč po telefonu 031 754 971.

Celotna dejavnost svetovalnega dela in kontakti strokovnih sodelavcev so predstavljeni na spletni strani šole/ o šoli/ šolska svetovalna služba.

Na spletni strani šole vas bomo sproti obveščali o vseh dejavnostih, ki bodo sledile, tako za učence, bodoče prvošolce, izvedbo NPZ, vpise v srednje šole… Vse aktivnosti bodo izvedene po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. O natančnih datumih oziroma novih rokih vas bomo obvestili, ko bodo znani.

Smo v situaciji, kjer kaže, da bomo ohranili našo družbo zdravo, da ostajamo doma v povezavi na sodoben način.

Vse dobro vam želimo iz svetovalne službe.

Obvestilo Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, Koper

NISI SAM – pogovor, psihosocialna in psihoterapevtska pomoč ob epidemiji z virusom COVID-19 V Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Koper se zavedamo, da je čas izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa v družine prinesel vrsto izzivov in negotovost.

Da bi družine to obdobje čim lažje prebrodile, se lahko za pogovor ali psihološko svetovanje obrnejo na: Nerina 031 754 971, Magdalena 040 428 092, ali pišete na ">

Svetovalni pogovor in psihološko svetovanje sta namenjena staršem, ki pri otrocih opažajo večjo čustveno stisko, tesnobo, razdraženost. Pokličejo lahko tudi mladostniki sami, ki se soočajo s podobnimi težavami.

Psihosocialno pomoč nudijo tudi v Društvu Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč. Seznam svetovalcev in kontakte najdete na https://drustvocppk.wixsite.com/cppk/koronavirus-covid-19 .

Pomoč je namenjene vsem, ki doživljate čustveno stisko, tesnobo, razdraženost in podobne duševne stiske ob soočanju z neugodnimi okoliščinami. Prvenstveno so na razpolago občanom Obalno-kraške regije. Pomoč je brezplačna. Prednost pri brezplačni pomoči imajo socialno šibki in vsi tisti, ki v tem času delate za vse nas, da naše življenje teče kolikor toliko normalno ter osebe, ki so v izolaciji in/ali doživljajo stiske tudi zaradi obolelosti.

Tudi ko smo doma, NISMO SAMI.

Kam po pomoč v stiski

Dragi učenci, spoštovani starši,
Glede na trenutne razmere se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in poišče ustrezna pomoč. Na šoli imamo veliko število učiteljev in dobro organizirano svetovalno službo, ki lahko pomaga v stiski. Včasih pa resnost stisk presega naše znanje in sposobnosti, zato je bil na nacionalnem nivoju pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči. Brezplačno dostopate do njih na spletni strani https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravjav-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne. Gre za ažuren seznam strokovno usposobljenega osebja in preverjenih programov, ki ga je pripravil NIJZ, koordinator za duševno pomoč v stiski v času SARS-CoV-2 krize.
Med njimi posebej izpostavljamo enotno brezplačno kontaktno številko v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.
Prav tako so na voljo ostali strokovnjaki:
– TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12.00 in 20.00 uro.
– Pogovorne ure za ljudi v duševni stiski po telefonu ali videopovezavi, tel. 031 704 707 in 031 778 772, vsak dan med 8.00 – 18.00 uro.
– Slovenska krovna zveza za psihoterapijo: 01 600 93 26, vsak dan od 16.00 – 20.00 ure.
– Klic v duševni stiski: 01 520 99 00 vsak dan med 19.00 – 7.00 uro zjutraj.
– Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik: 166 123 – 24 ur na dan.
Dodatna pomoč v stiski je dosegljiva tudi v Zdravstvenem domu Izola, v okviru katerega deluje Center za krepitev zdravja.
V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na:
– Društvo SOS na telefonu 031 699 333 od 9.00 – 15.00 ure.
– Društvo SOS na telefonu 080 11 55 od 12.00 –18.00 ure.

– Društvo za nenasilno komunikacijo : 031 546 098 vsak dan od 8.00 – 20.00
Za splošna vprašanja glede koronavirusa, tolmačenja odlokov, omejitev in napotitve na morebitne druge strokovnjake, je bil ponovno vzpostavljen klicni center 080 14 04, ki deluje vsak delovnik med 8.00-20.00 uro. Na vprašanja odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine ob podpori strokovnjakov z različnih področij. ( Iz okrožnice MIZŠ, št 6030-1/2020/90, z dne 5.11.2020 )

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

(Skupno 1.973 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost