Jump to main content
00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si
Select Page

Drugo

 

Dejavnosti, projekti ŠSS

  

Šolska mediacija – nova kultura odnosov

V sklopu svojega dela uporabljamo načela mediacije in učimo učence reševanja nesporazumov, konfliktov.

 Dvig samopodobe učencev

Na šoli že vrsto let izvajamo program Dviga samopodobe učencev, saj ima veliko strokovnih delavcev opravljeno izobraževanje na to temo.

 Vzgoja osebnosti

Opirajoč se na metode Vilijema Ščuke izvajamo program osebnostnega razvoja otrok in mladostnikov po gestalt pristopu, v okviru dodatne strokovne pomoči, individualne in skupinske pomoči, letnih projektov, delavnic oz. taborov. Prednostno je namenjen nadarjenim otrokom s pridruženimi čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki se preko celostnega pristopa soočajo s svojimi posebnimi potrebami.

Pri otrocih in mladostnikih sočasno spodbujamo gibalne spretnosti, čutne zaznave, čustveno odzivnost, miselno spretnost, duhovno naravnanost in ustvarjalnost, da hitreje prepoznavajo bistvo in so za delo bolj motivirani;  predelujejo lastne čustvene odzive,  lažje obvladujejo stresne situacije, krepijo samospoštovanje in osmišljajo svoje življenje.

Program se izvaja med rednimi urami in v strnjeni obliki  izven šole, v naravi.

Omejevanje nasilja na šoli

Dejavnosti potekajo prek sprotnega reševanja konfliktov med učenci, razvijanja socialnih veščin pri oddelčnih urah, dnevih s posebno vsebino in pri posameznih predmetih ter v okviru projektov in drugih dejavnosti.

 Program NEON – Varni brez nasilja

Glavni cilj programa je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov in mladostnic, da bi bili varni pred nasiljem in da ne bi tudi sami povzročili nasilja.

Program NEONVarni brez medvrstniškega nasilja se osredotoča na preventivo medvrstniškega nasilja.  Učenkam in učencem pomaga pridobiti znanja in razvijati veščine, s pomočjo katerih se bodo znali in zmogli zaščititi pred medvrstniškim nasiljem v fizičnem in tudi v spletnem okolju. 

 Zberi pogum in povej, Varni pred internetom, Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite

To je program preventivnih aktivnosti na področju nasilja v šoli, ki ga izvaja Uprava kriminalistične policije. V gradivu, ki obsega izobraževalni film, dodatno besedilo, reklamne razglednice in koledarje s sloganom Zberi pogum in povej, so prikazane najbolj pogoste oblike nasilja med otroki; namen je prepoznati oblike nasilja in ustrezno ukrepati. Akcija je namenjena šestošolcem in sedmošolcem. Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite – delavnica s tem naslovom je predvidena za učence osmega in devetega razreda. Vsebina obravnava različne zlorabe, ki jih lahko doživijo mladostniki, in osveščanje o tem, kako ravnati v takih primerih.

 

Priporočila staršem

Priporočamo:

 • da otroka naučite pravočasnega prihoda v šolo,
 • redno sodelujete z razredničarko in z ostalimi učitelji,
 • redno obiskujete govorilne ure in roditeljske sestanke,
 • sodelujete pri različnih dejavnostih šole: projektnem delu, interesnih dejavnostih, prireditvah …,
 • sproti spremljajte otrokovo šolsko delo,
 • poskrbite, da bo vaš otrok redno opravljal domače naloge, imel urejene šolske potrebščine,
 • spodbujate otrokovo radovednost in ustvarjalnost,
 • vsak dan posvetite nekaj časa svojemu otroku,
 • spremljate otrokove aktivnosti v prostem času,
 • mu pomagate razvijati delovne in učne navade in razporediti čas za učenje in prostočasne aktivnosti,
 • ga spodbujajte k pozitivnim oblikam preživljanja prostega časa,
 • poskrbite za pravočasen odhod v posteljo in dovolj spanja,
 • pravočasno in redno poravnavajte vse obveznosti do šole,
 • poskrbite, da otrok ne bo prinašal v šolo dragocenih predmetov in denarja,
 • ste razumevajoči, če se bo otrok znašel v težavah,
 • po potrebi za otroka poiščite pomoč na šoli ali izven šole.

 

Koristne povezave

 

Zakonske podlage in druge informacije:

MIZŠ Ljubljana

ZRSŠ Ljubljana

ZRSŠ – OE Koper

RIC Ljubljana

 

Kje lahko najdem dodatno pomoč:

Svetovalni center Istre:

https://svetovalnicenter.si/

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre:

https://www.zadusevnozdravje.si/vir-pomoci/svetovalni-center-za-otroke-mladostnike-in-starse-istre/

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana:

https://www.scoms-lj.si/

CDZOM – Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ZD Piran:

https://zd-piran.si/index.php/23-2/cdzom/

Center za socialno delo Izola:

https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/seznam-csd/csd-izola/

 

 

(Skupno 147 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost