Jump to main content
Select Page

Drugo

Dejavnosti, projekti ŠSS

 

Dogodek 6.r.

Projekt je namenjen krepitvi osebnih kompetenc, močnih področij, spodbujanju večje povezanosti med učenci ter učitelji. razvijanju socialnih kompetenc, krepitvi veščin timskega sodelovanja. Učenci se bodo v projektu učili raziskovati svoje potenciale, potrebe in želje, učili se bodo ciljnega načrtovanja in sledenja zastavljenim ciljem. <ob tem se učenci krepijo tudi v kompetencah, povezanih s poklicno orientacijo.

 

Šolska mediacija – nova kultura odnosov

V sklopu svojega dela uporabljamo načela mediacije in učimo učence reševanja nesporazumov, konfliktov.

 

Dvig samopodobe učencev

Na šoli že vrsto let izvajamo program Dviga samopodobe učencev, saj ima večina strokovnih delavcev opravljeno izobraževanje na to temo.

 

Šola osebnosti ŠOVŠ

Opirajoč se na metode Vilijema Ščuke izvajamo program osebnostnega razvoja otrok in mladostnikov po gestalt pristopu, v okviru dodatne strokovne pomoči, individualne in skupinske pomoči, letnih projektov, delavnic oz. taborov. Prednostno je namenjen nadarjenim otrokom s pridruženimi čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki se preko celostnega pristopa soočajo s svojimi posebnimi potrebami.

Pri otrocih in mladostnikih sočasno spodbujamo gibalne spretnosti, čutne zaznave, čustveno odzivnost, miselno spretnost, duhovno naravnanost in ustvarjalnost. S pomočjo urjenja ozaveščenosti učenci lažje in hitreje prepoznavajo bistvo in so za delo bolj motivirani. Z vzpostavljanjem stika s seboj miselno predelujejo lastne čustvene odzive; z ustvarjalnim mišljenjem in delovanjem lažje obvladujejo stresne situacije, krepijo samospoštovanje in osmišljajo svoje življenje.

 

Omejevanje nasilja na šoli

Dejavnosti potekajo prek sprotnega reševanja konfliktov med učenci, razvijanja socialnih veščin pri oddelčnih urah, dnevih s posebno vsebino in pri posameznih predmetih ter v okviru projektov in drugih dejavnosti.

 

CAP – program za preventivo zlorabe

Program predstavlja trosmerni pristop k preventivi zlorabe otrok. Poleg delavnice za otroke ima tudi delavnico za šolsko osebje in starše. V šol. letu 2019/2020 bomo program razširili z delavnicami “Brez nasilja nad vrstniki”. Program bomo izpeljali za učence in starše 2., 3., 5. in 8. razreda. Z izvajanjem delavnic bomo starše seznanili na prvem roditeljskem sestanku.

 

Izkustvene delavnice: Bodi previden

Organizirali jih bomo v sodelovanju s policisti z namenom seznanjati in osveščati otroke z različnimi pojavnimi oblikami nevarnosti. Preventivni program v obliki izkustvenih delavnic izvajajo različne institucije oz. strokovnjaki. Program »Bodi previden« je namenjen učencem 4. in 5. razreda. Izvajamo ga vsako drugo šolsko leto.

 

Zberi pogum in povej, Varni pred internetom, Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite

To je program preventivnih aktivnosti na področju nasilja v šoli, ki ga izvaja Uprava kriminalistične policije. V gradivu, ki obsega izobraževalni film, dodatno besedilo, reklamne razglednice in koledarje s sloganom Zberi pogum in povej, so prikazane najbolj pogoste oblike nasilja med otroki; namen je prepoznati oblike nasilja in ustrezno ukrepati. Akcija je namenjena šestošolcem in sedmošolcem. Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite – delavnica s tem naslovom je predvidena za učence osmega in devetega razreda. Vsebina obravnava različne zlorabe, ki jih lahko doživijo mladostniki, in osveščanje o tem, kako ravnati v takih primerih.

 

Priporočila staršem

Priporočamo:

 • da otroka naučite pravočasnega prihoda v šolo,
 • redno sodelujete z razredničarko in z ostalimi učitelji,
 • redno obiskujete govorilne ure in roditeljske sestanke,
 • sodelujete pri različnih dejavnostih šole: projektnem delu, interesnih dejavnostih, prireditvah… ,
 • sproti spremljate otrokovo šolsko delo,
 • poskrbite, da bo vaš otrok redno opravljal domače naloge, imel urejene šolske potrebščine,
 • spodbujate otrokovo radovednost in ustvarjalnost,
 • vsak dan posvetite nekaj časa svojemu otroku,
 • spremljate otrokove aktivnosti v prostem času,
 • mu pomagate razvijati delovne in učne navade in razporediti čas za učenje in prostočasne aktivnosti,
 • ga spodbujate k pozitivnim oblikam preživljanja prostega časa,
 • poskrbite za pravočasen odhod v posteljo in dovolj spanja,
 • pravočasno in redno poravnavate vse obveznosti do šole,
 • poskrbite, da otrok ne bo prinašal v šolo dragocenih predmetov in denarja,
 • ste razumevajoči, če se bo otrok znašel v težavah,
 • po potrebi za otroka poiščete pomoč na šoli ali izven šole.

 

Koristne povezave

 Zakonske podlage in druge informacije:

MIZŠ Ljubljana

ZRSŠ Ljubljana

ZRSŠ – OE Koper

RIC Ljubljana

 

Kje lahko najdem dodatno pomoč

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper:

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

 Center za socialno delo Izola

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Lucija

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Postojna

 

(Skupno 68 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost