Jump to main content
00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si
Select Page

Izobraževanje priseljenih učencev iz tujih držav

 

Priseljenim učencem iz drugih držav se ob vključitvi v šolo organizira dodatne ure

pouka in pripravljalnico slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z državami

izvora pa lahko tudi pouk njihovega maternega jezika in kulture.

Tekom šolskega leta imajo na voljo tedensko intenzivno pomoč v okviru dodatnih

ur slovenščine in italijanščine.

V okviru projekta Popestrimo šolo bomo za te učence ponudili več ur pomoči, v poletnem času pa strnjeno obliko učenja – uvajalnico.

 

Protokol sprejema in dela z učenci priseljenci je:

 • vpis učenca (formalni postopki),
 • razgovor s starši o otrokovem šolanju v tujini (starše opozorimo, naj pridejo s prevajalcem),
 • vključitev v oddelek, ki ga razrednik na prihod novega sošolca predhodno pripravi, po potrebi se v pripravo vključi koordinator za delo s priseljenci (POŠ),
 • vloga na MIZŠ za dodatne ure učenja jezikov (slovenščina, italijanščina),
 • organizacija dodatne strokovne pomoči na šoli za učenje slovenščine (POŠ),
 • načrtovanje individualnih programov za posamezne učence (učitelji in multiplikator),
 • upoštevanje napredka pri ocenjevanju, skrbno upoštevanje načrtovanih prilagoditev,
 • individualni pristop učitelja pri delu z učencem pri pouku, dopolnilnem in dodatnem pouku,
 • organizacija medvrstniške pomoči (učitelj razrednik, multiplikator),
 • odprte ure dodatne strokovne pomoči za starše,
 • sodelovanje in svetovanje staršem (POŠ),
 • vključitev otrok v podaljšano bivanje (po potrebi), interesne dejavnosti,
 • obeležitev dneva migrantov – 18. december (POŠ),
 • uvedba listovnika za učence migrante,
 • spremljanje in evalvacija dela s priseljenimi učenci (POŠ),
 • izvedba uvajalnice – strnjena oblika učenja slovenščine v avgustu, po potrebi pa še med šolskim letom (POŠ).

 

Cilji:

 • priseljene otroke uspešno vključiti v šolsko in socialno okolje ter tematsko naravnane oddelčne ure med šolskim letom,
 • hitreje usvajati slovenščino,
 • otrokom nuditi priložnosti za predstavljanje lastne kulture,
 • seznaniti jih s slovensko kulturno dediščino ter državljanskimi simboli,
 • zaznavati, razumeti, sprejemati drugačnost, primerjati kulture,
 • vzgajati strpnost med učenci, ki izhajajo iz različnih kulturnih okolij.

 

V individualnem programu so opredeljene prilagoditve pri posredovanju vsebin in ocenjevanju znanja. Poudarimo otrokova močna področja. Prvi dve šolski leti se lahko prilagodi ocenjevanje in upošteva napredek otroka.

Prvo šolsko leto lahko učenec, priseljen iz tujine, napreduje neocenjen, če se s predlogom strinja učiteljski zbor. Predlog za napredovanje ali ponavljanje priseljenega učenca vselej temelji na strokovnih argumentih, ki so vedno v korist otroku.

Delo koordinira Tomaž MIKELN.

 

(Skupno 189 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost