Jump to main content
00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si
Select Page

Interesne dejavnosti

STRAN BO KMALU POSODOBLJENA…

 

Interesne dejavnosti predstavljajo pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira zunaj šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov ter učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za koristno ter zdravo preživljanje prostega časa. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Šola jim s pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v prijetnem in sproščenem vzdušju.

Interesne dejavnosti nimajo predpisanih učnih načrtov. To pomeni, da zanje ni opredeljenih standardov znanj, ki naj bi jih dosegli učenci. Učencev pri interesnih dejavnostih učitelji v šoli ne ocenjujejo, hkrati pa interesne dejavnosti kot oblika prostovoljnega sodelovanja niso evidentirane v nobeni dokumentaciji, ki beleži ali sporoča učenčev napredek.

Po predmetniku devetletne osnovne šole sta za interesne dejavnosti namenjeni 2 uri tedensko na oddelek.Šola organizira interesne dejavnosti za razvijanje različnih interesov učencev. Organizira in izvaja se interesne dejavnosti s kulturnega, športnega, družboslovnega, naravoslovnega in drugih področij. Dejavnosti bodo izvajali učitelji in zunanji sodelavci.

Letno število ur za interesne dejavnosti: 66 ur x 38 tednov = 2.508 uR

Interesne dejavnosti, organizirane s strani šole, so brezplačne. Na šoli potekajo tudi dejavnosti, ki jih izvajajo klubi in društva kot zunanji sodelavci za naše otroke. Tem šola glede na možnosti ponuja brezplačno le prostore in pomaga uskladiti urnike.

Predstavitev interesnih dejavnosti in vpisovanje bo potekalo v septembru s pomočjo obvestil za učence in starše.

INTERESNE DEJAVNOSTI OD 1. DO 5. RAZREDA

DEJAVNOST RAZRED ŠT. UR MENTOR
Otroški pevski zbor 1. razred 35 Urška Perme
Pravljice pripovedujejo 1. razred 22 Karmen Munda
Ustvarjalni prstki 1. razred 30 Tina Marić
Bralna značka 1. razred 15 razredničarke
Otroški pevski zbor 2. razred 35 Urška Perme
Likovna delavnica 2. razred 70 Zrinka Ribič
Bralna značka 2. razred 15 razredničarke
Ripetiamo insieme 3. razred 35 Ticijana Čeh
Bralna značka 3. razred 15 razredničarke
Ripetiamo insieme 4. razred 35 Ticijana Čeh
Bralna značka 4. razred 15 razredničarke
Izboljšamo angleščino 4. razred 35 Petra Fabčič
Noč knjige 5. razred 15 M. Tomažič
Izboljšamo angleščino 5. razred 35 Samanta Vižintin
Ripetiamo insieme 5. razred 30 Ana Dobrinčič Orbanić
Bralna značka 5. razred 15 razredničarke
EPI italijanska bralna značka 5. razred 10 Ana Dobrinčič Orbanić
Šolska skupnost RS 1.-5. razred 20 T. Kuzelj
Planinska skupina 1.-7. razred 40 M. Tomažič
Bralne urice 2.-4. razred

15

15/20

Andreja Bukovnik

Nina Sorić

Blanka Uršič

LEGO Robotika 2.-5. razred

20

40

V. Lenarčič,

M. Pristov

FLL Raziskovalci 2022 – medn. projekt 2.-5. razred 70 V. Lenarčič, M. Pristov
Otroški pevski zbor 3.-4. razred 70 Tatjana Čeh
Angleške pravljice 3.-4. razred 18 Petra Fabčič
Športna gimnastika 3.-5. razred 50 Nataša Jozičič
Angleška bralna značka 3.-5. razred

10

10

Petra Fabčič

Samanta Vižintin

Šah 3.-5. razred

10

35

Melita Jelić (koord.)

Andrej Žnidarčič (mentor)

Ustvarjalne delavnice 3.-6. razred 20 Nina Sorić
Logika 4.-5. razred 14 Tjaša Kuzelj
Interesna dejavnost – Računalništvo 4.-5. razred 70 Gorazd Novak

 

INTERESNE DEJAVNOSTI PŠ KORTE:

NAZIV KROŽKA ZA RAZRED ŠT. UR MENTOR
Pravljične urice 1.-2. razred 34 Maja Vargazon
Planinska skupina 1.-5. razred 70 Barbara Makuc
Pevski zbor 1.-5. razred

35

35

Petra Mekiš
Gledališka delavnica 2.-5. razred 50 Kristina Cencič
Igriva italijanščina 3.-5. razred 30 Ana Dobrinčič Orbanić
EPI Angleška bralna značka 3.-5. razred 10 Petra Mekiš
Likovno tehnična delavnica 3.-5. razred 70 Breda Paravan
Vesela angleščina 4.-5. razred 25 Petra Mekiš
Ustvarjalnica 5. razred 35 Petra Mekiš

 

INTERESNE DEJAVNOSTI OD 6. DO 9. RAZREDA:

Angleška bralna značka6.-9. razredBralna značka – slovenščina6.-9. razred

DEJAVNOST RAZRED ŠT. UR MENTOR
Mladinski pevski zbor 5.-9. razred 70 Tatjana Čeh
Zemlja pleše 6. razred 17 Debora Umer
Priprave na NPZ – MAT 6. razred 12 Valentina Lenarčič
Priprave na NPZ – SLJ 6. razred 10 Alenka Kozlovič
Slovenščina za šestošolce 6. razred 35 Alenka Kozlovič
Priprave na tekmovanje iz angleščine 6. razred 17 Petra Putrič
Človek ustvarja 6. razred 17 Aleksandra Šumanova
Priprave na NPZ -TJA 6. razred 10 Petra Putrič
Šolski band 7. razred 70 David Gobbo
Matematiko znam 7. razred 35 Mojca Burgar
Antika včeraj, danes, jutri 7. razred 35 Andreja Gregorič
Priprave na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 6.-7. razred 10 Bojana Žižek
Raziskovalna dejavnost 6.-7. razred 40 Orjana Barič
Orffova skupina 6.-7. razred 30 Tatjana Čeh
Matematiko znam 8. razred 32 Alenka Doria Peternel
Novi svet 8. razred 17 Debora Umer
English club 8. razred 10 Suzana Lovrič
Izboljšajmo znanje iz angleščine 8. razred 17,5 Suzana Lovrič
English fun 9. razred 10 Mojca Zadnik
Priprave na NPZ – MAT 9. razred 12 Nada Nikolič
Priprave na NPZ – SLJ 9. razred 10 Deana Protner
Priprave na NPZ – TJA 9. razred 10 Suzana Lovrič
Slovenija, moja dežela 9. razred 17 Debora Umer
Izboljšajmo znanje iz angleščine 9. razred 16 Mojca Zadnik
Učna pomoč 4.-9. razred 30 David Gobbo
Tekmovanje v znanju logike 6.-9. razred 12 Neva Slavec
Mladina in gore 6.-9. razred 10 Mateja Tomažič
Angleščina za tujce 6.-9. razred 35 Samanta Vižintin
EPI italijanska bralna značka 5.-9. razred 6.-9. razred 10

Ana Dobrinčič Orbanić

Tamara Grbas

Nik Stepančič

Ukulele 6.-9. razred 30 Tatjana Čeh
Zdrava šola 6.-9. razred 25 Veronika Zubin
Rdeči križ 6.-9. razred 25 David Gobbo
Likovna delavnica 6.-9. razred 35 Klarisa Hrvatin
Športna gimnastika 6.-9. razred 50 Greta Vatovec
Noč gimnastike 6.-9. razred 10 Greta Vatovec
Francoščina 6.-9. razred 35 Maša Avsenak Zobec
Italijanščina skozi pesmi in film 6.-9. razred 35 Nik Stepančič
Geografsko tekmovanje 6.-9. razred 10 Debora Umer
Šolski parlament 6.-9. razred 8 Alenka Balažic
Šolska skupnost 6.-9. razred 20 Andreja Gregorič
Učenje učenja 6.-9. razred 20 Nina Sorić
Dramska skupina 6.-9. razred reali. Debora Umer
reali. Klarisa Hrvatin
reali. Tatjana Čeh
MEPI 8.-9. razred

 

105

 

Mateja Tomažič

Franka Sakelšak

David Gobbo Tomaž Mikeln

Priprave na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 8.-9. razred 15 Alenka Balažic
Priprave na tekmovanje Mladina in gore 8.-9. razred 10 Mateja Tomažič
Šolski radio 8.-9. razred 15 Deana Protner
Priprave na tekmovanje iz kemije 8.-9. razred 15 Tea Lipičar
Zgodovinski krožek, priprava na tekmovanje 8.-9. razred 35 Andreja Gregorič

 

INTERESNE DEJAVNOSTI, ki jih izvajajo zunanji izvajalci:

NAZIV KROŽKA ZA RAZRED ŠT. UR IZVAJALEC
Rokomet 1.-2. razred 88 RD Izola
Košarka 1.-3. razred 105 KK Izola
Judo 2.-4. razred 70 Judo klub Izola

 

(Skupno 1.738 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost