Jump to main content
00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si
Select Page

Predmetnik

Razredna stopnja

RAZRED
PREDMET 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r.
T L T L T L T L T L
slovenščina 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175
italijanščina 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70
matematika 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140
angleščina 2 70 3 105
likovna umetnost 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70
glasbena umetnost 2 70 2 70 2 70 1,5 52,5 1,5 52,5
družba 2 70 3 105
spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105
naravoslovje in tehnika 3 105 3 105
gospodinjstvo 1 35
šport 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105
neobvezni izbirni predmet 2 70 2/1 70/35 2/1 70/35
prvi tuji jezik 2 70
dopolnilni, dodatni pouk 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35
oddelčna ura 0,5 17,5 0,5 17,5
kulturni dnevi 4 dni 4 dni 3 dni 4 dni 3 dni
naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni
tehniški  dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 4 dni
športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni
število predmetov 7 8 8 9 10
tedensko ur pouka 22 + 2 NIP 25 246 25,5 27,5
število tednov pouka 35 35 35 35 35

Predmetna stopnja

RAZRED
PREDMET 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
T L T L T L T L
slovenščina 5 175 4 140 3,5 122,5 4,5 144
italijanščina 2 70 2 70 2 70 2 64
matematika 4 140 4 140 4 140 4 128
angleščina 4 140 4 140 3 105 3 96
likovna umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32
glasbena umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32
geografija 1 35 2 70 1,5 52,5 2 64
zgodovina 1 35 2 70 2 70 2 64
dom. in državljanska kultura in etika 1 35 1 35
fizika 2 70 2 64
kemija 2 70 2 64
biologija 1,5 52,5 2 64
naravoslovje 2 70 3 105
tehnika in tehnologija 2 70 1 35 1 35
gospodinjstvo 1,5 52,5
šport 3 105 2 70 2 70 2 64
obvezni izbirni predmeti 2/3 70/105 2/3 70/105 2/3 64/96
neobvezni izbirni predmet 2/1 70/30
dopolnilni, dodatni pouk 1 35 1 35 1 35 1 32
oddelčna ura 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16
drugi tuji jezik 2 70 2 70 2 70
kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni
naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni
tehniški  dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni
športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni
število predmetov 12 13/14/15 15/16/17 13/14/15
tedensko ur pouka 27,5 29/30 29,5/30,5 29,5/30,5
število tednov pouka 35 35 35 32

(Skupno 2.921 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost