Jump to main content
00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si
Select Page

Vpis v prvi razred

 

Šolski novinci

Pogoji za vpis

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Vsako leto v mesecu februarju poteka vpis za naslednje šolsko leto. Starši morate k vpisu prinesti otrokov osebni dokument.

Starši boste o datumih vpisa dodatno obveščeni z obvestilom na spletu in vhodu šole, v lokalnem časopisu Mandrač ter z obvestilom v vrtcu in na podružnični šoli. Starši, ki imate stalno ali začasno bivanje v občini Izola, prejmete obvestilo o vpisu na dom.

VPIS V PRVI RAZRED – OBJAVA

 

Kje in kdaj bo potekal vpis?

Vpis bo potekal v pisarnah svetovalnih delavk, 2.nadstropje 3. stavba (vhod z ulice Oktobrske revolucije – mimo zdravstvenega doma).
Termini vpisa:
– ponedeljek, 12. 2. 2024, od 8:30 do 16:30,
– torek, 13. 2. 2024, od 8:30 do 16:00.

Na Podružnični šoli Korte bo vpis potekal v sredo, 14. 2. 2024,
od 13:00 do 17:00, v zbornici podružnične šole.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišete otroka pri nas in nas obvestite, da boste oddali vlogo na drugo šolo,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje).

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Starši, ki želite vpisati otroka iz drugega šolskega okoliša na OŠ Vojke Šmuc, oddate vlogo na posebnem obrazcu, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis.

Povezava na vlogo za prepis učenca iz drugega šolskega okoliša

Ugotavljanje pripravljenosti

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Starši oddate vlogo na posebnem obrazcu, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis.

Povezava na Vlogo za odlog šolanja:

Odložitev šolanja

Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov lahko odloži šolanje za eno leto.

Učenci s posebnimi potrebami

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, razen če ta šola ne izpolnjuje pogojev in je zaradi tega otroku s pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo izda ZRSŠ, določena druga ustrezna osnovna šola.

Vpis prvošolcev bodo letos izvajale svetovalne delavke Taja Poropat, Vanja Lukežič in Eli Miklavčič.

 

 

(Skupno 1.551 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost