Jump to main content
00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si
Select Page

Jutranje varstvo ter podaljšano bivanje

Jutranje varstvo

Za učence 1. razreda izvajamo brezplačno jutranje varstvo, za učence od 2.– 5. razreda je jutranje varstvo plačljivo.

V jutranjem varstvu učenci ob različnih vzgojno-izobraževalnih in sprostitvenih aktivnostih aktivno, v spremstvu učiteljev počakajo na pričetek pouka. Tudi letos bomo v jutranjem varstvu v izvajali »minuto za zdravje«. Poleg tega bomo v okviru projekta FIT4KID izvajali gibalne aktivnosti po programu.  Od 7.15 do 7.30 imajo zajtrk.

Podaljšano bivanje

V šolskem letu 2021/22 bo v podaljšano bivanje vključenih približno 95 odstotkov učencev razredne stopnje.

Učenci bodo utrjevali naučene učne vsebine ter opravljali domače naloge. Spodbujali jih bomo h kvalitetnemu druženju, ustvarjanju prijetnega spodbudnega okolja. Utrjevali bomo slušno in bralno razumevanje, zabavno uporabo temeljnih znanj matematike in slovenščine z interaktivnimi igrami in Montessori delavnicami.  Razvijali bomo gibalne sposobnosti v igri, plesu in  vpeljevali FIT4KID aktivnosti. Poleg usmerjenega opravljanja domačih nalog je namen podaljšanega bivanja ta, da otrok v sprostitvenih dejavnostih in ob dobrem počutju preživi čas v družbi vrstnikov, da si ob igri pridobiva življenjske izkušnje in pravila za zdrav način življenja, da se vsak dan telesno razgiba in ob sproščenih odnosih ustvarja pogoje za primerno komunikacijo med vrstniki in odraslimi.

Učitelji podaljšanega bivanja bodo tesno sodelovali z učitelji razredniki z namenom enotnega vzgojnega in izobraževalnega delovanja.

Ohranili bomo ustaljen urnik odhodov učencev iz podaljšanega bivanja, kar se je pokazalo  kot pozitiven ukrep, saj je pripomogel k lažjemu in bolj preglednem opravljanju dela znotraj okvira podaljšanega bivanja, tako učiteljem kot učencem.

Predvidene dejavnosti v okviru podaljšanega bivanja:

  • EKO bralna značka,
  • vaje branja (bralni kotiček),
  • urejanje šolskega vrta,
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami,
  • PB – šolska spletna stran (predstavitev, članki),
  • urejanje in tematsko okraševanje šolskih prostorov.

RAZPORED SKUPIN

skupina oddelki Učitelj nosilec Učitelji v skupini urnik
1. 1.a U. Perme N. Škrbina 12.05 (12.55)–16.45
2. 1.b A. Šumanova / 12.05 (12.55)–16.45
3. 1.c N. Djuranović / 12.05 (12.55)–16.45
4. 2.a P. Putrič V. Skrt, Z. Ribič glede na zaključek pouka in interesne dejavnosti
5. 2.b N. Škrbina / glede na zaključek pouka in interesne dejavnosti
6. 2.c T. Marič A. Gregorič glede na zaključek pouka in interesne dejavnosti
7. 3.a V. Gregorič T. Mikeln glede na zaključek pouka in interesne dejavnosti
7. 3.b T. Lipičar N. Jozičič glede na zaključek pouka in interesne dejavnosti
8. 3.c N. Stepančič K. Munda, N. Djuranović, U. Perme glede na zaključek pouka in interesne dejavnosti
9. 4.a, 4.c K. Pastorčič M. Pristov,  B. Uršič, T. Čeh, V. Skrt, J. Čopar glede na zaključek pouka in interesne dejavnosti
10.  4.b, 4.c K. Pastorčič T. Kuzelj,  B. Kučera, N. Trušnovec, V. Skrt glede na zaključek pouka in interesne dejavnosti
11. 4.d E. Korelič K. Rožac Jerman glede na zaključek pouka in interesne dejavnosti

Pričetek podaljšanega bivanja je fleksibilen – odvisen od časa zaključka pouka; zaključi se ob 16.15, dežurstvo traja do 16.45.

Dejavnosti v PB

ura čas dejavnost
1. 12.05 – 12.55 kosilo
2. 12.55 – 13.20 sprostitvena dejavnost
3. 13.20 – 14.20 samostojno učenje
4. 14.20 – 14.30 popoldanska malica, krajša rekreativna dejavnost
5. 14.30 – 15.15 ustvarjalne delavnice
6. 15.15 – 15.45 usmerjen prosti čas
7. 15.45 – 16.15 prosta igra
8. 16.15 – 16.45 dežurstvo

Vodja aktiva podaljšanega bivanja je Nika DJURANOVIĆ RUŽIĆ.

 

 

 

(Skupno 1.616 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost