Jump to main content
00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si
Select Page

Druge dejavnosti, projekti ŠSS

Popestrimo šolo 2016-2021

Naša šola se je v začetku šolskega leta 2016/2017 prijavila na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izbor operacij “Popestrimo šolo 2016–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih”.

Povezava na projekt Popestrimo šolo 2016-2021:

 

 Šolska mediacija – nova kultura odnosov

V sklopu svojega dela uporabljamo načela mediacije in učimo učence reševanja nesporazumov, konfliktov.

 Dvig samopodobe učencev

Na šoli že vrsto let izvajamo program Dviga samopodobe učencev, saj ima večina strokovnih delavcev opravljeno izobraževanje na to temo.

 Šola osebnosti ŠOVŠ

Opirajoč se na metode Vilijema Ščuke izvajamo program osebnostnega razvoja otrok in mladostnikov po gestalt pristopu, v okviru dodatne strokovne pomoči, individualne in skupinske pomoči, letnih projektov, delavnic oz. taborov. Prednostno je namenjen nadarjenim otrokom s pridruženimi čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki se preko celostnega pristopa soočajo s svojimi posebnimi potrebami.

Pri otrocih in mladostnikih sočasno spodbujamo gibalne spretnosti, čutne zaznave, čustveno odzivnost, miselno spretnost, duhovno naravnanost in ustvarjalnost. S pomočjo urjenja ozaveščenosti učenci lažje in hitreje prepoznavajo bistvo in so za delo bolj motivirani. Z vzpostavljanjem stika s seboj miselno predelujejo lastne čustvene odzive; z ustvarjalnim mišljenjem in delovanjem lažje obvladujejo stresne situacije, krepijo samospoštovanje in osmišljajo svoje življenje.

Omejevanje nasilja na šoli

Dejavnosti potekajo prek sprotnega reševanja konfliktov med učenci, razvijanja socialnih veščin pri oddelčnih urah, dnevih s posebno vsebino in pri posameznih predmetih ter v okviru projektov in drugih dejavnosti.

CAP – program za preventivo zlorabe

Program predstavlja trosmerni pristop k preventivi zlorabe otrok. Poleg delavnice za otroke ima tudi delavnico za šolsko osebje in starše. V šol. letu 2019/2020 bomo program razširili z delavnicami “Brez nasilja nad vrstniki”. Program bomo izpeljali za učence in starše 2., 3., 5. in 8. razreda. Z izvajanjem delavnic bomo starše seznanili na prvem roditeljskem sestanku.

Izkustvene delavnice: Bodi previden

Organizirali jih bomo v sodelovanju s policisti z namenom seznanjati in osveščati otroke z različnimi pojavnimi oblikami nevarnosti. Preventivni program v obliki izkustvenih delavnic izvajajo različne institucije oz. strokovnjaki. Program »Bodi previden« je namenjen učencem 4. in 5. razreda. Izvajamo ga vsako drugo šolsko leto.

 Zberi pogum in povej, Varni pred internetom, Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite

To je program preventivnih aktivnosti na področju nasilja v šoli, ki ga izvaja Uprava kriminalistične policije. V gradivu, ki obsega izobraževalni film, dodatno besedilo, reklamne razglednice in koledarje s sloganom Zberi pogum in povej, so prikazane najbolj pogoste oblike nasilja med otroki; namen je prepoznati oblike nasilja in ustrezno ukrepati. Akcija je namenjena šestošolcem in sedmošolcem. Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite – delavnica s tem naslovom je predvidena za učence osmega in devetega razreda. Vsebina obravnava različne zlorabe, ki jih lahko doživijo mladostniki, in osveščanje o tem, kako ravnati v takih primerih.

 

(Skupno 279 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost