00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si

Svet staršev

Svet staršev šteje 33 predstavnikov posameznih oddelkov, ki so izvoljeni na 1. roditeljskem sestanku v septembru. Člani podružnice so priključeni matični šoli. V letošnjem šolskem letu načrtujemo najmanj tri redne seje sveta staršev, izjemoma pa tudi izredne seje. V posameznih primerih se bomo odločili za izvedbo korespondenčnih sej.

Svet staršev šteje 34 predstavnikov posameznih oddelkov, ki so izvoljeni na 1. roditeljskem sestanku v septembru. Člani podružnice so priključeni matični šoli. V letošnjem šolskem letu načrtujemo  štiri redne seje sveta staršev, izjemoma pa tudi izredne seje. V posameznih primerih se bomo odločili za izvedbo korespondenčnih sej.

Svet staršev deluje v skladu s Poslovnikom o delu sveta staršev, ki ga sprejmemo na 1. seji. Načrtovane vsebine sej so:

 1. seja sveta staršev – september 2020
 • Konstituiranje sveta staršev, izvolitev predsednika in namestnika predsednika,
 • sprejem Poslovnika sveta staršev,
 • predstavitev Poročila o LDN-ju 2019/2020 (poročilo programa, analiza učnega uspeha, samoevalvacijsko poročilo, delovanje šolske skupnosti in parlamenta, delovanje komisije za prehrano, šolskega sklada …),
 • obravnava in seznanitev s pravilniki: Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda, Hišni red, Pravila o šolanju na daljavo, Navodila o opravljanju izpitov, Pravila o statusih,
 • predstavitev LDN-ja 2020/2021 (predstavitev programa s kratkoročnimi cilji, razširjenega programa, izbirnih predmetov, šolske skupnosti in parlamenta, oblik diferenciacije, poteka NPZ-ja, sodelovanja z inštitucijami …).
 1. seja sveta staršev februar 2021
 • Učni uspeh v I. ocenjevalnem obdobju,
 • vmesna analiza dela in dogajanja na šoli,
 • priprava na novo šolsko leto, (okvirno število učencev, oddelkov, zaposlenih, izbirni predmeti, razširjena dejavnost, novosti …).
 1. seja sveta staršev – marec 2021
 • Predstavitev kandidatov in oblikovanje mnenja sveta staršev za izbor ravnatelja v mandatnem obdobju 2021-2026
 1. seja sveta staršev maj/junij 2021
 • Seznanitev z učbeniki in delovnimi zvezke ter drugimi učnimi gradivi – pridobivanje soglasij
 • predlog okvirnega finančnega načrta razširjenega programa,
 • evalvacija opravljenega dela sveta staršev s predlogi za prihodnje šolsko leto.

 

 

(Skupno 473 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost