00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si

Predmetna stopnja

 Razredništvo v šolskem letu 2021/2022

ODDELEK RAZREDNIK SORAZREDNIK
6. a Mojca Zadnik Alja Brečko
6. b Valentina Lenarčič Katica Rožac Jerman
6. c Alenka Balažic Nina Sorić
6. d Orjana Barič Jože Zadnik
7. a Bojana Žižek Greta Vatovec
7. b Neva Slavec Mojca Burgar
7. c Tea Lipičar Tatjana Čeh
7. d Andreja Gregorič Maja Glavič
8. a Debora Umer Vesna Radkovič
8. b Tamara Grbas Nada Nikolič
8. c Gorazd Lah Ana Dobrinčič Orbanić
8.d Franka Sakelšak David Gobbo
9. a Suzana Lovrič Andreja Bukovnik
9. b Klarisa Hrvatin Nina Lokovšek
9. c Deana Protner Niki Antolović Seyfert

.

Učitelji po predmetih

PREDMET ODDELKI UČITELJ
slovenščina 7. a, 7. b, 7. d; 8 ./3., 8./4; 8./5 Deana Protner
slovenščina 6. a, b; 7. c; 9./3., 9./4. Alenka Balažic
slovenščina 6. d,; 8./1., 8./2; 9./1., 9./2. Majda Lipovec
slovenščina 6. c Eneja Čosić Čulina
italijanščina 6. a; 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c Tamara Grbas
italijanščina 6. b, 6. c, 6. d Ana Dobrinčič Orbanić
angleščina 5. c; 7. a, 7. c; 8./1., 8./3.; 9./1, 9./2. Mojca Zadnik
angleščina 5. a, 5. b; 6. a, 6. b, 6.c, 6. d Samanta Vižintin
angleščina 7. b; 7. d; 8./2., 8./4.; 8/5.;  9./3., 9./4., Suzana Lovrič
matematika 7.  a, 7. c; 8./ , 8./ , 9./1., 9./2. Valentina Lenarčič
matematika 6. a, 6. b; 8./1. 8/3.; 9./3 Neva Slavec
matematika 7. b, 7. d; 6.c, 6.d Nada Nikolič
matematika 8./5.; 9./5. Gorazd Lah
fizika 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c Gorazd Lah
geografija 6. a, 6. b, 6. c, 6. d; 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c Debora Umer
zgodovina 7. a, 7. b, 7. c, 7.d; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9.b , 9. c Vesna Radkovič
zgodovina 6. a, 6. b, 6. c, 6. d Andreja Gregorič
državljanska in domovinska kultura in etika 7.a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c Andreja Gregorič
biologija 8. a, b, c Orjana Barič
biologija

9. a, 9. b,

9. c

Orjana Barič

Franka Sakelšak

kemija 8. a, 8. b, 8. c Orjana Barič
kemija

9. a, 9. b,

9. c

Orjana Barič

Franka Sakelšak

naravoslovje 7. a, 7. b, 7. c, 7. d Sakelšak Franka
naravoslovje

6. a, 6. b, 6. c,

6. d

Katica Rožac Jerman

Franka Sakelšak

laborant 8. a, b, c KEM; 9. b, c BIO Katica Rožac Jerman
laborant 8. a, b, c Fiz, 9. c KEM 6.d NAR,9. a, b,  FIZ Orjana Barič
laborant 6. a, b, c, NAR; 8. a, b, c BIO,9. a bio Franka Sakelšak
laborant 7. a, b, c, d  NAR, 9.a,b KEM Gorazd Lah
gospodinjstvo 6. a, 6. b, 6. c, 6. d Katja Rožac Jerman,
tehnika in tehnologija 6. a, 6. b; 7. a, 7.b, 7.c Mojca Burgar
tehnika in tehnologija 6. c, 6. d; 7. a, 7. b, 7.c, 7.d, 8.a, 8.b, 8.c  Alja Brečko
tehnika in tehnologija 7.d, 8.a, 8.b, 8.c Klarisa Hrvatin
likovna umetnost 6. a, 6. b, 6. c, 6. d; 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c Klarisa Hrvatin
glasbena umetnost 5. a, 5. b, 5. c, ; 6. a, 6. b, 6. c, 6. d, ; 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c Tatjana Čeh
šport 6. a, 6. c; 7. a, 7.b; 8.c Greta Vatovec
šport 6. c, 6. d; 7.c, 7.d; 8.a, 8.b; 9.a, 9.b, 9.c Jože Zadnik
šport 6.a, 6.b; 7.a, 7.b; 8.b(dekleta), 8.c; 9.a (dekleta), 9.b (dekleta) Niki Antolović Seyfert
šport 3.a; 6.b, 6.d; 7.c, 7.d; 8.a; 9.c Maja Glavič

Delitev v manjše učne skupine

V oddelkih z več kot dvajsetimi učenci poteka pouk v učnih skupinah; pri športu, tehniki in tehnologiji, gospodinjstvu in izbirnih predmetih: izbrani šport košarka, šport za sprostitev, šport za zdravje, sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja, ples, urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja.

Manjše učne skupine

Pri matematiki, slovenščini in angleščini imamo v 8. in 9. razredu skupine po sledečem razporedu:

  1. RAZRED
skupina/predmet SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA
1. skupina M. Lipovec N. Slavec M. Zadnik
2. skupina M. Lipovec V. Lenarčič S. Lovrič
3. skupina D. Protner N. Slavec M. Zadnik
4. skupina D. Protner V. Lenarčič S. Lovrič
5. skupina D. Protner G. Lah S. Lovrič

 

  1. RAZRED
skupina/predmet SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA
1. skupina M. Lipovec V. Lenarčič M. Zadnik
2. skupina M. Lipovec V. Lenarčič M. Zadnik
3. skupina A. Balažic N. Slavec S. Lovrič
4. skupina A. Balažic G. Lah S. Lovrič

DOPOLNILNI POUK

PREDMET RAZRED UČITELJ
matematika 7. r. N. Nikolič
matematika 8. r., 6. r. N. Slavec
matematika 9. r. G. Lah
fizika 8. r., 9. r. G. Lah
angleščina 6. r. S. Vižintin
angleščina 7. r. S. Lovrič
angleščina 8. r., 9. r. M. Zadnik
zgodovina 6. – 9. r. V. Radkovič
geografija 6. – 9. r. D. Umer
kemija 8. a, b, c, 9. a, b O. Barič
kemija 9. c F. Sakelšak
biologija

8. a,b,c, 9. a,b

9. c

O. Barič

F. Sakelšak

naravoslovje 6. r., 7. r. F. Sakelšak
slovenščina 8., 9. r. M. Lipovec
slovenščina 6., 7. r. A. Balažic
italijanščina 6. – 9. r. T. Grbas

DODATNI POUK

PREDMET RAZRED UČITELJ
matematika 8. r., 6. r. N. Slavec
matematika 7. r. N. Nikolič
matematika 9. r. G. Lah
fizika 8. r., 9. r. G. Lah
angleščina 8. r. S. Lovrič
angleščina 9. r. S. Lovrič
zgodovina 6. – 9. r. V. Radkovič
geografija 6. – 9. r. D. Umer
kemija

8. a,b,c

9. a,b

O. Barič
biologija

8. a,b,c

9. a,b

9. c

O. Barič

O. Barič

F. Sakelšak

naravoslovje 6. r. F. Sakelšak
naravoslovje 7. r. F. Sakelšak
slovenščina 6., 7. r. A. Balažic
slovenščina 8., 9. r. M. Lipovec
italijanščina 6. – 9. r. T. Grbas

 

(Skupno 3.382 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost