00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si

Predmetna stopnja

 Razredništvo v šolskem letu 2021/2022

ODDELEK RAZREDNIK SORAZREDNIK
6. a Mojca Zadnik Alja Brečko
6. b Valentina Lenarčič Katica Rožac Jerman
6. c Alenka Balažic Nina Sorić
6. d Orjana Barič Jože Zadnik
7. a Bojana Žižek Greta Vatovec
7. b Neva Slavec Mojca Burgar
7. c Tea Lipičar Tatjana Čeh
7. d Andreja Gregorič Maja Glavič
8. a Debora Umer Vesna Radkovič
8. b Tamara Grbas Nada Nikolič
8. c Gorazd Lah Ana Dobrinčič Orbanić
8.d Franka Sakelšak David Gobbo
9. a Suzana Lovrič Andreja Bukovnik
9. b Klarisa Hrvatin Nina Lokovšek
9. c Deana Protner Niki Antolović Seyfert

.

Učitelji po predmetih

PREDMET ODDELKI UČITELJ
slovenščina 8./4, 8./6, 9./2, 9./3, 9./5 Deana Protner
slovenščina 6. c, 7.b, 7. c, 7. d., 8/3, 8/5 Alenka Balažic
slovenščina 7. a, 8. /1., 8. /2,  9. /1., 9. /4 Bojana Žižek
slovenščina 6. a, 6. b, 6. d Ester Korelič
italijanščina 7. a, 7. b, 7. c; 8. a, 8. b, 8. c; 8. d; 9. a, 9. b, 9. c Tamara Grbas
italijanščina 6.a, 6. b, 6. c, 6. d Ana Dobrinčič Orbanić
angleščina 6..a; 7. a, 7. b; 8./1., 8./5, 9./2 Mojca Zadnik
angleščina 4.c, 4.d; 5. a; 5. b; 6. b, 6.c, 6. d Samanta Vižintin (do vrnitve jo nadomešča Primož Čibej
angleščina 7. c; 7. d; 8./4., 8./6, 9./1, 9./3,  9./4 Suzana Lovrič
angleščina 5. c, 8./2,  8./3, 9./5 Petra Putrič
matematika 6.  a, 6. b; 8./3 , 8./5 , 9. /1., 9./4 . Valentina Lenarčič
matematika 6. c, 7.a, b; 9./2 ,  9/5 , Neva Slavec
matematika 7. c, 7. d; 8/2 , 8/4 , 8/6 , Nada Nikolič
matematika 8./1 . 9./ 3 Gorazd Lah
matematika 6.d Mojca Burgar
fizika 8. a, 8. b, 8. c, 8.d; 9. a, 9. b, 9. c Gorazd Lah
geografija 6. a, 6. b, 6. c, 6. d; 7. a, 7. b, 7. c,  8. a, 8. b, 8. c 8. d; 9. a, 9. b, 9. c Debora Umer
geografija 7.d Andreja Gregorič
zgodovina 6.a, 6. b, 6. c, 6. d; 7. a, 8. a, 8. b, 8. c, 8. d; 9. a, 9.b , 9. c Vesna Radkovič
zgodovina 7. b, 7. c, 7. d; Andreja Gregorič
državljanska in domovinska kultura in etika 7.a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c, 8. d Andreja Gregorič
biologija 8. a, b, c, d Franka Sakelšak
biologija 9. a, 9. b, 9. c Orjana Barič
kemija 9. a, b, c Orjana Barič
kemija 8  a, b , c, d

 

Franka Sakelšak

naravoslovje

7. a, 7. d

 

7. c , 7 .b

Sakelšak Franka

 

Tea Lipičar

naravoslovje

6. a

 

6. b, 6. c, 6. d

Tea Lipičar

 

Orjana Barič

laborant 6.- NAR, 8.BIO, 9. KEM,  FIZ Katica Rožac Jerman
laborant 1.   NAR Orjana Barič
laborant 8., 9. FIZ Franka Sakelšak
laborant 9.a,b KEM Gorazd Lah
laborant 2.   NAR, 9.a,b BIO Tea Lipičar
gospodinjstvo 6. a, 6. b, 6. c, 6. d Katja Rožac Jerman
tehnika in tehnologija  7.a (1); 7.b (1);  7.c (1);  8.a (1)   8.b (1)   8.c (1)   8.d (1) Mojca Burgar
tehnika in tehnologija 6.c (4); 6.b (4); 6.a (4); 6.d (4); 7.a (1); 7.b (1); 7.c (1); 7.d (1); 8.a (1);  8.b (1); 8.c (1); 8.d (1)  Alja Brečko
tehnika in tehnologija 7. d Klarisa Hrvatin
likovna umetnost 6. a, 6. b, 6. c, 6. d; 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c, 8. d; 9. a, 9. b, 9. c Klarisa Hrvatin
glasbena umetnost 5. a, 5. b, 5. c, ; 6. a, 6. b, 6. c, 6. d, ; 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c Tatjana Čeh
šport 6. b, 6. d; 7. a, 7.b; 8.b Greta Vatovec
šport 6. b, 6. d; 7.c, 7.d; 8.c, 8.d; 9.a, 9.b, 9.c (dekleta) Jože Zadnik
šport 6.a, 6.c; 7.a, 7.b; 8.a, 8.b; 9.b (dekleta), 9.c Niki Antolović Seyfert
šport 2.a; 6.a, 6.c; 7.c, 7.d; 8.a; 8.c, 8.d; 9. a, Maja Glavič

Delitev v manjše učne skupine

V oddelkih z več kot dvajsetimi učenci poteka pouk v učnih skupinah; pri športu, tehniki in tehnologiji, gospodinjstvu in izbirnih predmetih: izbrani šport košarka, šport za sprostitev, šport za zdravje, sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja, ples, urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja.

Manjše učne skupine

Pri matematiki, slovenščini in angleščini imamo v 8. in 9. razredu skupine po sledečem razporedu:

  1. RAZRED
skupina/predmet SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA
1. skupina Bojana Žižek Gorazd Lah Mojca Zadnik
2. skupina Bojana Žižek Nada Nikolič Petra Putrič
3. skupina Alenka Balažic Valentina Lenarčič Petra Putrič
4. skupina Deana Protner Nada Nikolič Suzana Lovrič
5. skupina Alenka Balažic Valentina Lenarčič Mojca Zadnik
6. skupina Deana Protner Nada Nikolič Suzana Lovrič

 

  1. RAZRED
skupina/predmet SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA
1. skupina Bojana Žižek Valentina Lenarčič Suzana Lovrič
2. skupina Deana Protner Neva Slavec Mojca Zadnik
3. skupina Deana Protner Gorazd Lah Suzana Lovrič
4. skupina Bojana Žižek Valentina Lenarčič Suzana Lovrič
5. skupina Deana Protner Neva Slavec Petra Putrič

DOPOLNILNI POUK

PREDMET RAZRED UČITELJ
matematika 8. r. Nada Nikolič
matematika 6. r Neva Slavec
matematika 7. r. Neva Slavec
matematika 9. r. Gorazd Lah
fizika 8. r., 9. r. Gorazd Lah
angleščina 6. r. Mojca Zadnik
angleščina 7. r. Suzana Lovrič
angleščina 8. r., 9. r. Mojca Zadnik
zgodovina 6. – 9. r. Andreja Gregorič
geografija 6. – 9. r. Debora Umer
kemija 8. a, b, c, d Tea Lipičar
kemija 9. a, 9.b, 9.c Orjana Barič
biologija

8. a,b,c, d

 

9a, 9.b, 9.c

Tea Lipičar

 

Orjana Barič

naravoslovje

6. a, 6.b, 6.c, 6d

 

7a, 7.b, 7.c, 7d

Orjana Barič

 

Tea Lipičar

slovenščina 8., 9. r. Deana Protner
slovenščina 6., 7. r. Bojana Žižek
italijanščina 7. – 9. r. Tamara  Grbas
italijanščina 6. r. Ana Dobrinčič Orbanić

DODATNI POUK

PREDMET RAZRED UČITELJ
matematika 6. r Neva Slavec
matematika 7. r., Neva Slavec
matematika 8. r. Nada Nikolič
matematika 9. r. Gorazd Lah
fizika 8. r., 9. r. Gorazd Lah
angleščina 6. r., 7.r Primož Čibej
angleščina 8.r,; 9. r. S. Lovrič
zgodovina 6. – 9. r. Andreja Gregorič
geografija 6. – 9. r. Debora Umer
kemija

8. a, b, c, d

9. a, b, c

Tea Lipičar

Orjana Barič

biologija

8. a, b, c,  d

9. a, b,  c

Tea Lipičar

Orjana Barič

naravoslovje 6. r. Orjana Barič
naravoslovje 7. r. Tea Lipičar
slovenščina 6., 7. r. Bojana Žižek
slovenščina 8., 9. r. Deana Protner
italijanščina 6. – 9. r. T. Grbas

 

(Skupno 4.497 obiskov, današnjih obiskov 1)