Jump to main content
Select Page

Nacionalno preverjanje znanja

V aktivnosti NPZ smo vključeni vse šolsko leto. Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za učence 6. in 9. razreda, izjema so le priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in so v tekočem šolskem letu v osnovno šolo v Republiki Sloveniji vključeni prvič.

V 6.r. poteka pisno preverjanje znanja z nacionalnimi preizkusi iz slovenščine, matematike in angleščine. Rezultati so povratna informacija o doseženem znanju za učence, starše in učitelje, vendar ne vplivajo na šolski uspeh.

 V 9.r. se standarde znanja učencev preverja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister 1. septembra. Letošnje leto je za našo šolo določena ANGLEŠČINA.

NPZ poteka le v pisni obliki. Učenci poleg spričeval dobijo pisna obvestila o dosežkih NPZ-ja.

Na spletni strani Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si in http://eric.ric.si) so objavljene Informacije za učence in starše 2022/2023.

     Datumi preverjanja znanja za 6. in 9.r. v šolskem letu 2022/2023:

  • četrtek, 4. maj 2023 slovenščina ( 6. in 9. razred),
  • ponedeljek, 8. maj 2023 matematika (6. in 9. razred),
  • sreda, 10. maj 2023 angleščina (6. razred),
  • sreda, 10. maj 2023 angleščina (9. razred).

Na spletni strani http://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/, najdete še primere preizkusov prejšnjih preverjanj znanj, ki so vam lahko v pomoč tudi pri učenju.

Poskusno preverjanje znanja v 3.r.

V šolskem letu 2022/2023, se bomo prijavili tudi na poskusno preverjanje znanja v 3.r.

Datumi poskusnega preverjanja znanja za 3.r. v šolskem letu 2021/2023 bodo znani in objavljeni kasneje.

Povezava na spletne informacije RIC-a.

 

(Skupno 1.036 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost