00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si

Interesne dejavnosti

Krožke organiziramo s kulturnega, z družboslovnega, z naravoslovnega,  s športnega, s tehničnega in z drugih področij. Tisti, ki jih organiziramo na šoli in jih izvajajo naši učitelji so za učence brezplačni, plačati je potrebno le material, oglede kulturnih ustanov, izlete… .

Na šoli potekajo tudi dejavnosti, ki jih bodo izvajali klubi in posamezniki – zunanji sodelavci. O programih in ceni storitev se starši dogovarjajo neposredno z izvajalci, saj jim šola le oddaja prostore v najem za izvenšolske dejavnosti.

Predstavitev krožkov in vpis potekata s pomočjo plakatov in obvestil v  začetku septembra.

 Interesne dejavnosti od 1. do 5. razreda

DEJAVNOST RAZRED MENTOR PLAN UR
LEGO Robotika 2.–6. V. Lenarčič, M. Pristov Fink 50
Pravljice pripovedujejo 1. Karmen Munda 35
Otroški pevski zbor 3., 4. Tatjana Čeh 70
Likovna delavnica 1. Z. Ribič 35
Likovna delavnica 2. Z. Ribič 35
Šolska skupnost RS 1.–5. T. Kuzelj 40
Prva pomoč za najmlajše 2. Kaja Lazar Popit 35
Knjižničarski krožek 1.-5. I. Sivka Horvat 35
Logika 3.,4., 5. Neva Slavec 14
Planinska skupina 1.–6. M. Tomažič 40
Orffova skupina 4.-5. Tatjana Čeh 30
Noč knjige 1.-5. r 1.-5. M. Tomažič, P. Galbiati Pohajač 16
Gimnastika mlajši dečki G. Vatovec, Nataša Jozičič 35
Gimnastika 3.–5. Nataša Jozičič 35
Rastem, torej sem 2. T. Mikeln 70
Joga in plesne delavnice 1-3.r A.  Šumanova, E. Korelič 35
Miselne in ustvarjalne igre 5. r Melita Jelić 35
Ročna dela 4.,5. Maruša Šegec 20
Bralne urice 2., 3. r Andreja Bukovnik, Nina Sorić 15

 

Interesne dejavnosti od 6. do 9. razreda

DEJAVNOST RAZRED MENTOR PLAN UR
Knjižničarski krožek 6.–9. I. Sivka Horvat 35
Znakovni jezik 7-9..r Sonja Bordon 35
Kitajščina 7.-9.r Tjaša Vilotič 35
Tekmovanje v znanju logike 6.–9. Neva Slavec 20/ ur
MEPI 8.–9. M. Tomažič, F. Sakelšak, D. Gobbo, T.  Mikeln 70
Priprave na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 8., 9. Deana Protner 20
Priprave na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 6., 7. A. Balažic 15
Priprave na tekmovanje v znanju angleščine 8. S. Lovrič 15
Priprave na tekmovanje v znanju angleščine 9. S. Lovrič 15
Priprave na tekmovanje v znanju angleščine 7. P.Čibej 15
Priprave na tekmovanje v znanju angleščine 6. P.Čibej 15
Angleška bralna značka 6.-9. S. Vižintin, S. Lovrič, M.Zadnik 10
Priprave na tekmovanje Mladina in gore 8.,9. Tomažič 10
Mladinski pevski zbor 6.–9. Tatjana Čeh 70
Orffova skupina 6.r Tatjana. Čeh 30
Ukulele 6.-9. Tatjana Čeh 30
Raziskovalna dejavnost 6.r , 9r O. Barič 40
Zdrava šola 6.–9. V. Zubin 30 ur
Šolski band 7. D. Gobbo 70 ur
Likovna delavnica 6. – 9. Klarisa Hrvatin 35 ur
Gimnastika 6.–9. G Vatovec 35 ur
Francoščina 6.-9. M. Avsenak Zobec 35 ur
Mladinske delavnice 6.-8. A. Balažic 10
Učna pomoč 6. – 9. r Nina Sorić 35 ur

 

 

(Skupno 1.021 obiskov, današnjih obiskov 1)