00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si

Vpis v prvi razred

Pogoji za vpis

Starši v 1. razred osnovne šole vpišete otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Vpis v šolo poteka meseca februarja za naslednje šolsko leto. Starši k vpisu prinesete otrokov osebni dokument  in izpolnjene obrazce, ki smo vam jih posredovali v dopisu.

Starši boste v začetku februarja o datumih vpisa obveščeni z obvestilom na spletu in vhodu šole, v lokalnem časopisu Mandrač ter z obvestilom v vrtcu in na podružnični šoli. Starši, ki imate stalno ali začasno bivanje v občini Izola in živite v šolskem okolišu Vojke Šmuc Izola, prejmete obvestilo o vpisu na dom.

Dopis staršem in skrbnikom o vpisu v 1. razred na OŠ Vojke Šmuc

Objava vpisa za osnovne šole v Izoli

 

Kje in kako poteka vpis?

Vpis prvošolcev na OŠ Vojke Šmuc Izola in na Podružnično šolo Korte poteka za šolsko leto 2022/2023, zaradi epidemioloških razmer, na daljavo.

Šolski okoliš

Starši vpišete otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

V primeru, da želite starši  vpisati otroka iz drugega šolskega okoliša na OŠ Vojke Šmuc Izola, oddate vlogo na posebnem obrazcu, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis.

Povezava na vlogo za prepis učenca iz drugega šolskega okoliša

O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Če želite starši otroka vpisati na drugo šolo (v drug šolski okoliš), otrok pa sodi v naš šolski okoliš, obvezno vpišete otroka pri nas in nas ob vpisu obvestite, da boste oddali vlogo na drugo šolo.

Odložitev začetka šolanja

Če starši predlagate odložitev šolanja, ker menite, da vaš otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, se obvezno ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.

Starši oddate vlogo za odložitev šolanja na posebnem obrazcu, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis.

Povezava na obrazec za odložitev šolanja

Ugotavljanje pripravljenosti

Na željo staršev se lahko ob vpisu otroka v osnovno šolo ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.

Odložitev šolanja med šolskim letom v 1. razredu

Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Učenci s posebnimi potrebami

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, razen če ta šola ne izpolnjuje pogojev in je zaradi tega otroku s pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo izda ZRSŠ, določena druga ustrezna osnovna šola.

Vpis prvošolcev izvaja pedagoginja-psihologinja šole Lenčka Prelovšek.

 

 

 

(Skupno 1.012 obiskov, današnjih obiskov 1)