00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si

Mednarodno sodelovanje

FIT4KID

V skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije in v okviru znanstvenih dognanj je Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja, razvila projekt Fit International, ki je postal v preteklih 20 letih prepoznan kot model dobre prakse tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju. FIT International je mednarodni projekt, ki ima za glavni cilj spodbuditi otroke in mladostnike h gibalnim/športnim dejavnostim; učitelje pa s strokovnimi predavanji in praktičnimi delavnicami opremiti z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata v svoje igralnice in učilnice – neodvisno od starosti otrok in predmetnega področja, ki ga poučujejo. Fit pedagogika postavlja v ospredje učenje v gibanju, gibanje skozi igro in funkcionalno raven znanja. Fit4Kid model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se osredotočajo na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Gibanje in zadostna hidracija pomembno vplivata na delovanje celega človeškega telesa, tudi možganov, zato je cilj projekta povečati telesno dejavnost in zagotoviti hidracijo. Tako se krepi zdravje, izboljšata učno okolje in uspeh.

Naša šola se je vključila v projekt z letošnjim šolskim letom.

Obširneje bomo o delu v projektu obveščali preko spleta šole v zavihku mednarodno sodelovanje. O tem bomo seznanili svet staršev, svet šole in lokalno skupnost.

Oblikovana je ožja strokovna skupina v sestavi: Barbara KRKOČ UMER, Nina SORIČ, Samanta VIŽINTIN, Maja VARGAZON, Deana PROTNER in Suzana LOVRIČ ter ravnateljica Irena SIVKA HORVAT.

Koordinatorica tima je Samanta VIŽINTIN, multiplikatorki pa Mateja TOMAŽIČ in Deana PROTNER.

MEPI

Projekt smo začeli izvajati z namenom razvijanja odgovornosti, pripadnosti ter dviga otrokove samopodobe. Delujemo na različnih ravneh, ker je odvisno od vsakega posameznika; zajema tri področja: prostovoljstvo, veščine, rekreativni šport in odprave. Vsa področja so oblikovana na treh stopnjah, ki so odvisne od starosti učencev. Za osnovne šole pride v poštev prva stopnja (od 14,5 do 16. leta starosti). Učenci, ki dosežejo zastavljene cilje, pridobijo bronasto MEPI priznanje. Tudi v letošnjem šolskem letu bosta potekali ločeno:

  1. MEPI pripravljalnica za 8. razred
  2. MEPI izziv za učence 9. razreda

V programu sodelujejo Franka SAKELŠAK, David GOBBO, Veronika ZUBIN in Mateja TOMAŽIČ.

.

EUPEO

Projekt poteka v okviru programa Erasmus+. Gre za pilotni projekt, katerega osnovni cilj je pripraviti sistem opazovanja športne vzgoje in šolskega športa v Evropi. Projekt bo na šoli koordiniral športni pedagog Niki ANTOLOVIČ SEYFERT.

 

Izmenjava učencev (Izola, Burjassot (Španija))

Skupina osmošolcev bo teden dni, od 14. do 21. oktobra 2019, bivala pri družinah v mestu Burjassot (Valencia). Dejavnost bosta vodili Debora Umer in Deana Protner.

Naslednje srečanje v Izoli bo marca ali aprila 2020, takrat bodo sodelovali učenci, ki v šolskem letu 2019/2020 obiskujejo 7. razred. Dejavnost bosta vodili D. Protner in D. Umer.

 

Sodelovanje preko meja

Učenci petih razredov bodo tudi letošnje leto gostili vrstnike iz Tarza. Učence in njihove učitelje bomo sprejeli jeseni in jih popeljali po naši šoli in po Izoli. Skupaj si bomo ogledali poseben biotop ob obali. Spomladi se bomo odpravili na dolgo pot, kjer si bomo ogledali njihovo šolo ter arheološki park Livelet, v katerem bomo nazorno spoznali način življenja človeka v mladi kameni dobi in sodelovali v delavnicah. Dejavnost bo usklajevala Maruša ŠEGEC.

 

Strokovna ekskurzija v Rim

V kolikor bo dovolj prijavljenih učencev devetošolcev, bo v šol. l. 2019/2020 ponovno organizirana strokovna ekskurzija v Rim, in sicer v mesecu oktobru oz. novembru. Dejavnost bo usklajevala Tamara GRBAS.

 

ENO Tree Planting

Tudi letos bomo sodelovali pri tradicionalnem dnevu sajenja drevesa miru, ki bo kot vsako leto potekalo 21. septembra. Ta dan so Združeni narodi razglasili za svetovni dan miru. Otroško sajenje dreves simbolizira mir in kontinuiteto življenja. Skupaj z učenci bomo posadili drevo okolja – okrasno drevo. Organizirajo člani Ekotima.

 

Mcreate

ZRS Koper v okviru prizadevanj za zagotovitev ustreznega podpornega okolja izvaja projekt, ki ima zelo širok namen: ugotoviti stanje priseljencev v Sloveniji in v mednarodnem prostoru, zakonodajne okvire, katere dobre prakse že obstajajo in kaj je treba spremeniti. Bistveni poudarek pa je na tem, da se sliši glas otroka priseljenca; kako on doživlja preselitev, kaj nam ima povedati. V raziskavo bomo vključili posamezne oddelke kot celotno populacijo, učitelje, starše. Koordinacijo med šolo in ZRS bo vodila Aleksandra ŠUMANOVA.

 

(Skupno 458 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost